Czym jest SmartFlow?
Woda

Czym jest SmartFlow?

13 czerwca 20227 Min

Jedna decyzja może spowodować, że przedsiębiorstwo wod-kan wejdzie na zupełnie inny, wyższy poziom funkcjonowania. W jaki sposób platforma SmartFlow pomaga oszczędzać wodę, energię, pieniądze i czas załogi? Jak to możliwe, że dane z wielu baz mogą wizualizować się w jednym, wygodnym narzędziu? Co powoduje, że z możliwości SmartFlow może korzystać zarówno diagnosta, dyrektor techniczny, jak i księgowa? Przeczytaj artykuł i poznaj platformę oszczędzania dzięki danym dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw wod-kan.

Jedno miejsce dla wszystkich danych

SmartFlow to platforma oszczędzania i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem wod-kan dzięki danym, zintegrowanym w jednym, intuicyjnym narzędziu. Analizuje dane z dowolnej ilości systemów takich jak GIS, SCADA, bazy bilingowe, bazy danych pogodowych czy bazy danych z wodomierzy. Dzięki temu można zobaczyć pełny obraz funkcjonowania sieci, dostrzec istotne zależności pomiędzy danymi oraz szybciej wykrywać anomalie i podejmować lepsze decyzje inwestycyjne.

Platforma została zaprojektowana i jest rozwijana w oparciu o rzeczywiste potrzeby polskich przedsiębiorstw wod-kan, skutecznie wspierając każdy podmiot, niezależnie od skali działalności, zaplecza technologicznego, kadrowego czy finansowego. Z naszego rozwiązania korzysta aktualnie ponad 20 przedsiębiorstw w całym kraju, którym w sumie, dzięki SmartFlow, udało się już zaoszczędzić ponad 15 000 0000 m3 wody.

Korzyści wynikających z zastosowania platformy SmarFlow w przedsiębiorstwie wod-kan jest wiele: efektywność – dzięki szybszej reakcji na awarie i ukryte wycieki, zawężenie obszaru diagnostycznego, fakt, że wszystkie dane o pracy sieci znajdują się w jednym systemie, a także realne zmniejszenie strat wody. Platformę SmartFlow można wdrażać etapami, zaczynając od jednej, najbardziej problematycznej strefy DMA. Dzięki SmartFlow poziom efektywności pracy przedsiębiorstwa rośnie, a doświadczenia naszych klientów pokazują, że czas trwania awarii można skrócić ze 180 dni do nawet 72 godzin!

Nieograniczone możliwości

Platforma SmartFlow może być wdrożona w bezpiecznej przestrzeni chmurowej Microsoft Azure lub w środowisku serwerowym klienta (on-premise). Uruchomienie platformy może być poprzedzone audytem danych w przedsiębiorstwie, sprawdzeniem możliwości technologicznych i ekspercką rekomendacją najlepszych rozwiązań czy urządzeń. Ogromną zaletą SmartFlow jest dostępność z poziomu przeglądarki internetowej. Z platformy można korzystać na dowolnym urządzeniu – w biurze, domu jak i w terenie.

SmartFlow nie ma ograniczeń jeśli chodzi o ilość użytkowników. Z platformy może korzystać dowolna liczba pracowników przedsiębiorstwa i nie wiąże się to z koniecznością opłacania dodatkowych dostępów. Pracownicy, w zależności od stanowiska czy kompetencji, mogą mieć przydzielony dostęp do wszystkich danych lub jedynie do ich części, w zależności od potrzeb. Wdrożenie platformy SmartFlow trwa zazwyczaj od 3 do 5 miesięcy i zawiera się w 5 krokach: analiza przedwdrożeniowa, przygotowanie środowiska wdrożeniowego, wizualizacja infrastruktury sieci i stref w platformie, integracja z bazami danych oraz wdrożenie użytkowników i stabilizacja platformy.

Warto przypomnieć, że do 12 stycznia 2023 roku do polskiego prawa musi zostać zaimplementowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W Nowej Dyrektywie Wodnej znajduje się m.in. zapis o obowiązku redukcji strat wody. Niezależnie od tego, jak dużych przedsiębiorstw wod-kan będzie on dotyczył, przy wykorzystaniu platformy SmartFlow, każdy podmiot może się do nowych regulacji właściwie przygotować.

5 modułów na konkretne potrzeby

Platforma SmartFlow oferuje 5 modułów, które odpowiadają konkretnym potrzebom przedsiębiorstwa. Warto jednak pamiętać, że platformę można wdrażać etapami, zaczynając od jednej, najbardziej problematycznej strefy DMA.

Najważniejszą funkcjonalnością narzędzia jest Moduł Wykrywania Strat Wody wraz z Panelem Zarządczym. Służy on realizacji strategii ograniczania strat wody i pozwala na bilansowanie stref DMA, w których poziom strat wody wyrażony jest m.in. parametrem ILI, liczonym dla wybranej strefy DMA lub dla całej sieci. SmartFlow skutecznie wylicza objętość zarejestrowanego wycieku i alarmuje o przekroczeniu ustawionego wcześniej progu. Dane można wyświetlać nawet co godzinę, co daje możliwość szybszego reagowania na nieprawidłowości.

Dzięki Modułowi Wodomierze można bilansować strefy DMA z większą dokładnością i częstotliwością, a pobierane regularnie dane na temat rzeczywistego zużycia wody, umożliwiają szybsze wykrywanie anomalii, co skraca czas lokalizacji awarii, ukrytego wycieku czy nieautoryzowanego poboru wody. Moduł umożliwia też wygenerowanie danych na temat zużycia konkretnego odbiorcy w dowolnym okresie i opublikowania ich w formie elektronicznej.

Moduł Jakość Wody obsługuje urządzenia przesyłające dane dotyczące parametrów jakościowych i, tak jak pozostałe moduły, w kilka sekund generuje przejrzyste zestawienia, raporty i porównania danych w formie wykresów odpowiednich parametrów jakości wody, które mogą być publikowane do wiadomości odbiorców.

Moduł Loggery Szumu przeznaczony jest do obsługi urządzeń rejestrujących dźwięki generowane przez infrastrukturę wodociągową. Używane są one do lokalizacji wycieków. Urządzenia montuje się w miejscach trudno dostępnych lub zabytkowych (np. starówkach). Pozwalają one skutecznie monitorować sytuację na sieci i szybko reagować na anomalie.

Z kolei moduł Kanalizacja pozwala monitorować sieć kanalizacyjną i optymalnie nią zarządzać. Pomaga w tym wizualizacja bieżących oraz historycznych danych z wielu urządzeń, takich jak przepływomierze, przepompownie ścieków, stacje pogodowe czy deszczomierze. Moduł automatycznie wykrywa też nieprawidłowości w pracy systemów kanalizacyjnych.

Oszczędności potwierdzone liczbami

Spośród naszych klientów, którzy korzystają z platformy SmartFlow, wybraliśmy kilku, aby pokazać, jak zaproponowane rozwiązanie wpłynęło na ich przedsiębiorstwo. W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie, zaledwie 6 miesięcy po wdrożeniu, zaoszczędzono 77 760 m3 wody, co przełożyło się na oszczędności w kwocie powyżej 120 tys. zł oraz znaczne skrócenie czasu wykrycia awarii. – Dane dostarczone przez Smartflow sprawiają, że wykrywanie awarii jest pozbawione elementu przypadku. Otrzymujemy konkretną lokalizację i możemy działać – relacjonuje Jan Mrzygłód, prezes ZWiK Andrychów.

W Wodociągach Chrzanowskich udało się ograniczyć straty wody o 5,07% oraz skrócić czas wykrywania nieprawidłowości i lokalizowania ukrytych wycieków do 2-4 dni. W sumie, w trzech strefach, w ciągu 6 miesięcy zaoszczędzono 46573 m3 wody. – Zespół SmartFlow jest tu niezwykle pomocny i dostosowuje wdrożenie indywidualnie, aby później można było czerpać korzyści, jakie niesie ze sobą platforma – mówi dr inż. Dariusz Zdebik, Kierownik Działu Modelowania i Monitoringu Sieci w Wodociągach Chrzanowskich Sp. z o.o.

Implementacja SmartFlow w Zakładzie Wodociągowym Związku Gmin Bychowo w Prusicach pozwoliło na skrócenie wykrycia wycieków do maksymalnie 2 dni, zaś najszybsze wykrycie awarii zajęło zaledwie 40 minut. – Pierwszy raz spotykam się z tak intuicyjnym, prostym w obsłudze i szybkim systemem. Kiedyś przygotowanie raportów i wykresów z danymi pochłaniało nam wiele
godzin, dziś system robi to za nas, w zaledwie kilka sekund – podsumowuje Joanna Cybuch, prezes ZGB Prusice.

Ile to kosztuje?

Platforma SmartFlow jest rozwiązaniem od początku tworzonym z myślą o każdym przedsiębiorstwie wod-kan. Nasza polityka cenowa to niski próg wejścia oraz abonament, uzależniony od liczby punktów pomiarowych. Koszt wdrożenia zaczyna się już od 56 000 zł netto, a w jego ramach klient otrzymuje Moduł Straty Wody, Moduł Koszty i Oszczędności oraz Panel Zarządczy dla osób decyzyjnych. Opłata abonamentowa, którą pobieramy za miesiąc użytkowania platformy to 1000 zł netto. Klientom SmartFlow służymy technicznym wsparciem, a platformę nieustannie rozwijamy, kierując się rzeczywistymi potrzebami naszych użytkowników. Platformę obejmuje roczna gwarancja na wdrożenie. Z czasem można poszerzać obszar działania SmartFlow, a także wdrażać kolejne moduły – zgodnie z potrzebami, nowymi wymogami prawnymi czy planami inwestycyjnymi.

Jako zespół SmartFlow, proponujemy naszym klientom kompleksową usługę, która polega na przeprowadzeniu audytu w przedsiębiorstwie pod kątem systemów informatycznych i infrastruktury. Organizujemy również warsztaty, aby poznać przedsiębiorstwo i jego potrzeby, a następnie opracowujemy ofertę na spersonalizowane wdrożenie platformy SmartFlow. Polega ono na właściwym dostosowaniu do zastałej infrastruktury i systemów informatycznych, dostosowaniu do potrzeb i procesów przedsiębiorstwa oraz dostosowaniu mierzonych wskaźników.

W SmartFlow wiemy, że każde przedsiębiorstwo z branży wod-kan jest inne. Dlatego stworzyliśmy Kalkulator Oszczędności SmartFlow, który pozwala sprawdzić, jakie korzyści finansowe można osiągnąć, decydując się na uruchomienie naszego narzędzia. Skontaktuj się z nami, wspólnie policzymy, ile oraz jak szybko zaoszczędzisz dzięki uruchomieniu SmartFlow.

getFlow

getFlow

Napisz do autora wpisu:

Podobne artykuły

Woda
17 marca 20227 Min

Podsumowanie konferencji IGWP #must have branży wod-kan: Wodociągowcy Wodociągowcom: DROGA DO REDUKCJI STRAT WODY

Jak skutecznie zmniejszać straty wody w przedsiębiorstwach wod-kan? Jak z ograniczaniem strat łączy się bieżące prawo, w tym Nowa Dyrektywa Wodna. Z jakich rozwiązań korzystają praktycy? To tematy, dyskutowane podczas konferencji „Wodociągowcy Wodociągowcom: Droga do redukcji strat wody”.

Marta Zwolińska-Budniok
Marta Zwolińska-Budniok
Woda
Prawo
Energia
17 września 20218 Min

Znamy priorytety inwestycyjne niezbędne do wdrożenia w życie Nowej Dyrektywy Wodnej

Program Inwestycyjny to dokument, który określa, jakie inwestycje i przedsięwzięciaby są niezbędne, by postulaty DWDn mogły być zrealizowane w polskich warunkach. To przede wszystkim na nie firmy wod-kan będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej – mówią autorzy dokumentu.

Marta Zwolińska-Budniok
Marta Zwolińska-Budniok
Woda
21 marca 20225 Min

Światowy Dzień Wody 2022: Czy w kranach może zabraknąć wody?

Odkręcamy kran i leci z niego czyta woda. Przywykliśmy do tego i łatwo nam założyć, że tak będzie zawsze. Jednak już dziś powinniśmy sobie uświadomić , że woda nie jest niewyczerpalnym dobrem. Jej zasoby w naszym kraju są trzy razy mniejsze od europejskiej średniej. Z okazji przypadającego na 22 marca Światowego Dnia Wody przypominamy kilka faktów o zasobach wodnych, które warto znać.

getFlow
getFlow
Woda
21 kwietnia 20228 Min

Podsumowanie konferencji: Ekonomia bezpieczeństwa dostaw wody – rozwiązania dla prezesów i dyrektorów technicznych na niepewne czasy

Z inicjatywy zespołu SmartFlow i w ścisłej współpracy z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie, zorganizowaliśmy konferencję online „Ekonomia bezpieczeństwa dostaw wody – rozwiązania dla prezesów i dyrektorów technicznych na niepewne czasy”. W ramach wydarzenia połączyliśmy siły ekspertów, którzy zgłębili temat bezpieczeństwa dostaw wody w kontekście ekonomicznym, prawnym, środowiskowym, a także praktycznym i technologicznym.

getFlow
getFlow