Podsumowanie konferencji: Ekonomia bezpieczeństwa dostaw wody – rozwiązania dla prezesów i dyrektorów technicznych na niepewne czasy
Woda

Podsumowanie konferencji: Ekonomia bezpieczeństwa dostaw wody – rozwiązania dla prezesów i dyrektorów technicznych na niepewne czasy

21 kwietnia 20228 Min

Z inicjatywy zespołu SmartFlow i w ścisłej współpracy z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie, zorganizowaliśmy konferencję online „Ekonomia bezpieczeństwa dostaw wody – rozwiązania dla prezesów i dyrektorów technicznych na niepewne czasy”. W ramach wydarzenia połączyliśmy siły ekspertów, którzy zgłębili temat bezpieczeństwa dostaw wody w kontekście ekonomicznym, prawnym, środowiskowym, a także praktycznym i technologicznym.

Motywem przewodnim tej konferencji jest jakże ważne bezpieczeństwo dostaw wody – zarówno w momencie, kiedy wdrażamy Nową Dyrektywę Wodną jak i w kontekście wydarzeń, które od półtora miesiąca obserwujemy na Ukrainie. Życzę udanego spotkania, które z pewnością będzie okazją do wymiany wielu spostrzeżeń i doświadczeń – powiedział otwierający konferencję Krzysztof Dąbrowski, prezes IGWP. Następnie głos zabrała Monika Brachmańska, Managing Director getFlow by Future Processing, która podziękowała prelegentom za przyjęcie zaproszenia oraz wyjaśniła cel spotkania: – Lubimy rozwiązania, które działają w punkt potrzeb. I właśnie tak powstało rozwiązanie SmartFlow, które od początku tworzyliśmy w ścisłej współpracy z branżą, a dokładnie z Wodociągami Wrocławskimi. I nadal to robimy, dopasowując się do potrzeb i bardzo zmiennych wymagań otoczenia. Postawiliśmy na współpracę, bo wiemy, że na rynku są doświadczeni dostawcy urządzeń i technologii oraz uznani eksperci, którzy mają szeroką wiedzę merytoryczną. My wierzymy we współpracę i właśnie to wydarzenie jest w imię tej współpracy.

Część I: Ryzyka dla bezpieczeństwa dostaw wody

W pierwszej części konferencji głos zabrała prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch z Katedry Inżynierii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, która mówiła o bezpieczeństwie dostaw wody w kontekście ryzyka w zarządzaniu w świetle nowych obowiązków wynikających z Dyrektywy 2020/2184. Prof. Zimoch przypomniała, że najistotniejsze zmiany wprowadzone Nową Dyrektywą to przede wszystkim wzmocnienie norm jakości wody, nadzór i ograniczanie wpływu pojawiających się nowych zanieczyszczeń, dla których zharmonizowane metody analityczne zostaną opracowane do stycznia 2024 roku. To również podejście zapobiegawcze sprzyjające działaniom mającym na celu zmniejszenie zanieczyszczenia u źródła poprzez wprowadzenie „podejścia opartego na ryzyku”, a także poprawa dostępu do bezpiecznej wody. Chodzi tu między innymi o działania promujące wodę z kranu, harmonizację higienicznych norm jakości dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z wodą oraz działania mające na celu ograniczenie wycieków wody i zwiększenie przejrzystości sektora. – Ta Nowa Dyrektywa stawia przed nami duże wyzwania, ale ja jestem optymistką i uważam, że Polska poradzi sobie z tym problemem. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy wskazać należy konieczność wspólnego podejścia do zarządzania ryzykiem dla wszystkich interesariuszy: od ujęcia do kranu konsumenta. Nie można tych zadań scedować tylko i wyłącznie na gminy, a co za tym idzie, na przedsiębiorstwa wodociągowe, bo nie mają one pełnych kompetencji prawnych do zarządzania ryzykiem – podsumowała prof. Zimoch.

Część II: Prawne bezpieczeństwo dostaw wody

Drugim prelegentem, który wystąpił podczas konferencji, był mec. dr Jędrzej Bujny, doktor nauk prawnych i radca prawny. – W ciągu najbliższych kilku, kilkunastu miesięcy, będzie nas czekać solidna robota legislacyjna i my, jako branża, będziemy w ten proces zaangażowani i pytani przez prawodawcę, co sądzimy o proponowanych korektach. Więc mam nadzieję, że gdy spotkamy się za rok, będziemy mieli kawałek twardego materiału normatywnego, który by te kompetencje sektora wodociągowo-kanalizacyjnego poszerzył – mówił mec. Bujny. Według eksperta pewne jest, że sektor wod-kan roku czeka szereg potężnych zmian– W samej dyrektywie są elementy, których przetransponowanie do naszego porządku prawnego może generować spore emocje i wątpliwości, jak na przykład temat sankcji. To co dla mnie jest niepokojące to fakt, że ciągle nie ma naszego krajowego aktu, który by te przepisy Dyrektywy miał wdrożyć. Moim zdaniem czasu na to jest bardzo mało. Doświadczenia pokazują, że rzucanie pewnych przepisów na ostatnią chwilę i taka szybka ścieżka legislacyjna nie są korzystne ­– zakończył mec. Bujny.

Część III: Środowiskowe bezpieczeństwo dostaw wody

Trzecia część konferencji była poświęcona środowiskowym aspektom bezpieczeństwa dostaw wody. – Stajemy się świadkami powolnych i niestety nieuniknionych zmian, które nieodwracalnie zmieniają otaczające nas środowisko. Okresowe susze są pośrednio wpisane w klimat Polski, ale w ostatnich latach znacznie wzrosła intensywność ich występowania oraz zmniejszył się poziom wód gruntowych. Susze występują dłużej, ale również obejmują swym zakresem więcej terenów – tłumaczyła mgr inż. Paulina Kopeć, główny specjalista ds. technicznych IGWP, która wspominała również o intensyfikacji innych zjawisk ekstremalnych, mających wpływ na bezpieczeństwo dostaw wody. – Analiza wskaźników środowiskowych w procesie zarządzania bezpieczeństwem dostaw wody może w bardzo krótkim czasie stać się niezbędnym narzędziem do uzyskania odpowiednich wyników w standaryzacjach i jedynym algorytmem wyjściowym, który jest w stanie przewidzieć realne zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw wody, także dla całego sektora wodno-ściekowego – dodała Paulina Kopeć.

Następnie głos zabrała dr inż. Klara Ramm, ekspert IGWP. – Mówiąc o zarządzaniu ryzykiem, nie da się zapisać w prawie i przewidzieć wszelkich ryzyk, jakie mogą nas spotkać. Dlatego to zarządzanie ryzykiem i analizowanie otoczenia jest niezwykle ważne. Dzisiaj mówimy dużo o Nowej Dyrektywie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Rzeczywiście, ona stawia dużo wyzwań i tutaj to zarządzanie ryzykiem w systemie zaopatrzenia jest istotne, szczególnie w kontekście elastycznego monitoringu jakości wody. Czyli po to w ogóle tworzymy ten system zarządzania ryzykiem, żeby dać sobie prawo do elastycznego monitoringu i odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie parametry musimy badać częściej, a jakie możemy badać rzadziej, bo nie pojawiają się one w zasobach wodnych – wyjaśniała dr Klara Ramm, dodając, że kluczowe jest zbieranie odpowiednich danych i jest to zadanie, na którym trzeba się skoncentrować.

Część IV: Praktycy praktykom

Kolejny panel rozpoczął się od wystąpienia Jadwigi Szermach, prezes Zarządu Gospodarki Komunalnej w Błażowej. Jest to małe przedsiębiorstwo, które z pełnym sukcesem wdrożyło najnowszą technologię zarządzania przedsiębiorstwem, podnosząc tym samym poziom bezpieczeństwa dostaw wody. Wśród podjętych działań, Jadwiga Szermach wymieniła montaż wodomierzy radiowych, zmianę faktur na faktury online oraz wdrożenie platformy SmartFlow. – Naszym nadrzędnym celem było zniwelowanie różnicy między wodą, która wypływa ze stacji uzdatniania wody i dostarczaną do sieci, a wodą, za sprzedaż której otrzymujemy pieniądze – wyjaśniała. Ten cel udało się osiągnąć dzięki platformie SmartFlow. – Nasze doświadczenie jest takie, że dobrze jest zbierać wszystkie dane od początku w jednym miejscu, zamiast korzystać z różnych rozwiązań pośrednich, a potem je integrować. Bardzo dziękuję ekipie SmartFlow, że przenieśli rozwiązanie z Wodociągów Wrocławskich do Błażowej. Warto jest korzystać z wiedzy ekspertów, którzy tym żyją i mają bogate doświadczenie jeśli chodzi o takie przedsięwzięcia – podsumowała Jadwiga Szermach.

O zarządzaniu dużym przedsiębiorstwem, obsługującym powyżej 100 tys. odbiorców, opowiedział Szymon Wyrwik, dyrektor ds. technicznych w Wodociągach Chrzanowskich. – Od pewnego czasu staramy się wprowadzać w naszym przedsiębiorstwie narzędzia, które zmniejszają koszt jego funkcjonowania. Są to narzędzia, które wprowadzamy w celu zmniejszania strat wody. Od kilku lat prowadzimy różne działania zmierzające ku temu, aby ten współczynnik procentowy strat wody ograniczyć. 5 lat temu, w naszym przedsiębiorstwie straty wody kształtowały się na poziomie 32-33%. Nasze działania doprowadziły do dość zadowalającego rezultatu. Straty za rok ubiegły wynoszą 16,5%. Taki wynik uzyskaliśmy dzięki zastosowaniu różnych instrumentów, między innymi przez wprowadzenie narzędzi informatycznych. 2 lata temu zaczęliśmy wdrażanie platformy SmartFlow, co daje nam możliwość zdecydowanie szybszej oceny i wskazanie lokalizacji, gdzie wystąpiła awaria – wyjaśniał SzymonWyrwik, dodając, że pracownicy przedsiębiorstwa nie tracą już czasu na poszukiwania potencjalnych miejsc wystąpienia awarii, ale skupiają się na danym obszarze.

Część V: Technologia

Na zakończenie konferencji całokształt technologii SmartFlow przybliżyła Monika Brachmańska, nasza Managing Director: – Platforma SmartFlow to nie jest duże rozwiązanie. Jest to system szyty na miarę przedsiębiorstwa wodociągowego. Może być wdrażany małymi krokami, przy współpracy z udziałem ambasadorów.. Monika Brachmańska przedstawiła też poszczególne moduły SmartFlow: wykrywanie strat wody, loggery szumu, jakość wody, kanalizacja i wodomierze. Platforma, dzięki zbieraniu danych, pozwala na oszczędności oraz efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wod-kan. – Platforma zbiera informacje historyczne, analizuje i przetwarza, ale też powiadamia, co się może wydarzyć. Państwo nigdy nie przestaniecie modernizować sieci i tak samo jest z oprogramowaniem, które rozwija się wraz z przedsiębiorstwem – mówiła Monika Brachmańska. Managing Director GetFlow by Future Processing wyjaśniła również, że  implementacja platformy SmartFlow pozwala nie tylko szybciej wykrywać awarie i zmniejszać straty wody, ale gwarantuje też zgodność z regulacjami prawnymi, w tym z wymogami Nowej Dyrektywy Wodnej. SmartFlow to również mniejsze zużycie energii, szybsze raporty i łatwy dostęp do danych.

Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i aktywny udział w wydarzeniu. Wierzymy, że przekazana wiedza, doświadczenia praktyków oraz zaproponowane rozwiązania pomogą w lepszym oraz sprawniejszym zarządzaniu przedsiębiorstwami wod-kan w tych wyjątkowo burzliwych i niepewnych czasach.

getFlow

getFlow

Napisz do autora wpisu:

Podobne artykuły

Woda
11 kwietnia 20227 Min

Konferencja IGWP i SmartFlow: Ekonomia bezpieczeństwa dostaw wody  

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, zespół SmartFlow oraz uznani eksperci branżowi zapraszają na bezpłatną konferencję on-line: 𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮 𝗯𝗲𝘇𝗽𝗶𝗲𝗰𝘇𝗲𝗻́𝘀𝘁𝘄𝗮 𝗱𝗼𝘀𝘁𝗮𝘄 𝘄𝗼𝗱𝘆 – 𝗿𝗼𝘇𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗱𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘇𝗲𝘀𝗼́𝘄 𝗶 𝗱𝘆𝗿𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿𝗼́𝘄 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗰𝘇𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗻𝗮 𝗻𝗶𝗲𝗽𝗲𝘄𝗻𝗲 𝗰𝘇𝗮𝘀𝘆.  

Aneta Podczaszy-Kosmala
Aneta Podczaszy-Kosmala
Woda
17 marca 20227 Min

Podsumowanie konferencji IGWP #must have branży wod-kan: Wodociągowcy Wodociągowcom: DROGA DO REDUKCJI STRAT WODY

Jak skutecznie zmniejszać straty wody w przedsiębiorstwach wod-kan? Jak z ograniczaniem strat łączy się bieżące prawo, w tym Nowa Dyrektywa Wodna. Z jakich rozwiązań korzystają praktycy? To tematy, dyskutowane podczas konferencji „Wodociągowcy Wodociągowcom: Droga do redukcji strat wody”.

Marta Zwolińska-Budniok
Marta Zwolińska-Budniok
Woda
Klimat
20 maja 20225 Min

Środowiskowe aspekty bezpieczeństwa dostaw wody

Obserwowane coraz częściej w Polsce ekstremalne zjawiska pogodowe stanowią ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw z branży wod-kan. Wzrost temperatur, susze, większa ilość opadów ekstremalnych, błyskawiczny odpływ powierzchniowy czy zmniejszenie poziomu wód gruntowych – to wszystko może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo dostaw wody. Jak skutecznie stawić czoła tym problemom?

getFlow
getFlow
Woda
IT
15 listopada 20214 Min

Ile wody jest w chmurze? Rozmowa z menedżerem działu IT/OT wrocławskich wodociągów, Michałem Ślósarzem

Szacuje się, że z uwagi na pandemię do 2022 roku ponad 90% światowych przedsiębiorstw będzie korzystać z różnego rodzaju usług chmurowych. W Polsce to, we Wrocławiu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jako pierwsze w branży, przeniosło do chmury zarządzanie swoją siecią wodociągową. Jak wyglądało to od strony technologicznej?

Marta Zwolińska-Budniok
Marta Zwolińska-Budniok