Jak przygotować przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do transformacji cyfrowej? Podsumowanie konferencji
Woda
IT

Jak przygotować przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do transformacji cyfrowej? Podsumowanie konferencji

07 października 20214 Min

Rynek wodociągów jest w Polsce bardzo rozdrobniony, liczy ok. 2 tys. dostawców wody zarejetrowanych w REGON. Zasoby odnawialnej wody słodkiej w przeliczeniu na mieszkańca naszego kraju są jednymi z najniższych w Europie, wynoszą niecałe 1,6 tys. m3. Tymczasem przed wodociągami, które wodę uzdatniają i dostarczają, stoi wiele wyzwań w codziennej pracy. M.in. kosztowny i długi czas trwania wymiany infrastruktury wodociągowej na nową. By odtworzyć ją na nową w ciągu 50 lat, % wymiany rur musiałby wynosić ok. 2% rocznie, tymczasem wg IGWP nie przekracza 1%. Przestarzałe, czasem trudno dostępne, a przy tym awaryjne odcinki sieci, skutkują awariami i stratami wody. Na straty wody coraz większą uwagę zwracają ustawodawcy. Wkrótce pojawią się regulacje, które będą wymagały ograniczania wycieków (więcej w tym artykule).

Wspólnych wyzwań dla branży wod-kan jest wiele, dlatego organizujemy spotkania, by w większym gronie wymieniać się doświadczeniami i szukać rozsądnych rozwiązań. Pod koniec września wraz ze Złotym Runem zorganizowaliśmy kolejną w tym roku Konferencję. Wątkiem przewodnim była transformacja cyfrowa przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. 

W konferencji brali udział przedstawiciele kilkunastu przedsiębiorstw, a o wartwę merytoryczną zadbało grono ekspertów. Wśród prelegentów i prelegentek znaleźli się m.in. dr inż. Bożena Gil, dr inż. Wojciech Koral, Prezes IGWP Krzysztof Dąbrowski, Andrzej Bober z MPWiK we Wrocławiu i Jadwiga Szermach, Prezeska GK Błażowa. Dziękujemy za obecność i dzielenie się doświadczeniem!

Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie Krzysztof Dąbrowski podzielił się swoją perspektywą aktualnych wyzwań stojących przed branżą. Wśród poruszonych kwestii mówił m.in. o przyjętej przez Parlament Europejski Nowej Dyrektywie Wodnej dot. wody pitnej. Zwrócił uwagę na to, że warto wcześniej przygotować się do tych zmian, nie czekając na ostatnią chwilę. W związku z czym IZBA powołała zespół składający się z cenionych ekspertów z zakresu prawa. Dowodzi mu prof. Rakoczy, w składzie ma Panią Klarę Ramm i kilku przedstawicieli czołowych wodociągów polskich.

 

Staramy się, jako Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, być inicjatorem implementacji Nowej Dyrektywy Wodnej do prawa polskiego - podkreślał Prezes Dąbrowski. 

Dr inż. Bożena Gil oraz dr inż. Wojciech Koral z Katedry Inżynierii Wody i Ścieków na Politechnice Śląskiej dzielili się swoją wiedzą w panelu „Przygotowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych do transformacji cyfrowej”.

Wśród tematów poruszonych przez dr Bożenę Gil znalazły się kwestie monitoringu sieci kanalizacyjnej oraz warunki poprawnego bilansowania wody.

Dr Wojciech Koral odnosił się m.in. do konieczności liczenia strat wody wskaźnikiem ILI, w przypadku chęci porównania wyników w poszczególnych lokalizacjach. Liczenie strat wartością procentową nie jest tu miarodajne w ocenie, która sieć jest w lepszym/gorszym stanie.

Andrzej Bober, ekspert z Centrum Nowych Technologii w MPWiK we Wrocławiu przedstawił najważniejsze cechy platformy SmartFlow. Na żywo pokazując możliwości poszczególnych funkcji, na realnym przykładzie wdrożenia we Wrocławiu.

 

(Poza częścią merytoryczną Konferencji uczestnicy mogli cieszyć się przyrodą w okolicy Czorsztyna)

Pani Prezes GK w Błażowej, Jadwiga Szermach, podzieliła się doświadczeniami w zakresie wdrażania Strategii oszczędności strat wody w swoim przedsiębiorstwie wod-kan. Podkreślając przy tym specyfikę i potrzeby mniejszej miejscowości / mniejszego wodociągu, ale też uwarunkowań geograficznych Błażowej – część zabudowań miasta znajduje się na górzystym terenie (gmina znajduje się na południe od Rzeszowa). 

Wymieniając powody, dla których przedsiębiorstwo zdecydowało się na wdrażanie strategii oszczędności wody, Pani Prezes wymieniła: przyzwoitość środowiskową (dbanie o kurczące się zasoby), ekonomię (straty wody to wyrzucanie pieniędzy – dosłownie – w błoto), potrzebę przygotowania się do regulacji unijnych (wynikających z Nowej Dyrektywy Wodnej) oraz odpowiedź na politykę Wód Polskich, dla której temat strat wody jest także coraz ważniejszy. 

Dobre praktyki wdrażania strategii oszczędności wody w małym przedsiębiorstwie? Warto pracować z doświadczonymi partnerami i pojechać do przedsiębiorstwa już zaopatrzonego w system monitoringu. Obejrzeć, jak to działa na miejscu.  - podkreślała Pani Prezes  Szermach.

Dowiedz się więcej o produktach dla sektora wod-kan

Kamila Cieślawww.smart-flow.eu
Kamila Cieśla
Marta Zwolińska-Budniok

Marta Zwolińska-Budniok

Napisz do autora wpisu:

Podobne artykuły

Woda
Klimat
20 maja 20225 Min

Środowiskowe aspekty bezpieczeństwa dostaw wody

Obserwowane coraz częściej w Polsce ekstremalne zjawiska pogodowe stanowią ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw z branży wod-kan. Wzrost temperatur, susze, większa ilość opadów ekstremalnych, błyskawiczny odpływ powierzchniowy czy zmniejszenie poziomu wód gruntowych – to wszystko może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo dostaw wody. Jak skutecznie stawić czoła tym problemom?

getFlow
getFlow
Woda
12 lipca 20225 Min

MPWiK S.A. we Wrocławiu, czyli jak oszczędzać wodę z wykorzystaniem SmartFlow?

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu jest nie tylko pierwszym użytkownikiem SmartFlow, ale przede wszystkim nieocenionym partnerem w tworzeniu i rozwijaniu naszej platformy. Z artykułu dowiesz się, jakie efekty SmartFlow przynosi wrocławskim wodociągom oraz jakie oszczędności pomaga generować.  

getFlow
getFlow
Woda
IT
15 listopada 20214 Min

Ile wody jest w chmurze? Rozmowa z menedżerem działu IT/OT wrocławskich wodociągów, Michałem Ślósarzem

Szacuje się, że z uwagi na pandemię do 2022 roku ponad 90% światowych przedsiębiorstw będzie korzystać z różnego rodzaju usług chmurowych. W Polsce to, we Wrocławiu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jako pierwsze w branży, przeniosło do chmury zarządzanie swoją siecią wodociągową. Jak wyglądało to od strony technologicznej?

Marta Zwolińska-Budniok
Marta Zwolińska-Budniok
IT
24 sierpnia 20217 Min

Praca w getFlow? Poznaj nasze produkty

Myślisz o pracy nad produktami getFlow? Przed decyzją, warto (jak sądzę) wiedzieć, przy czym miałoby się pracować. Po co produkt powstał, czy i jak działa, jak jest odbierany przez klientów, jakie warunki pracy ma zespół developerski, który je tworzy. Poznać kontekst rynkowy, od którego zależy dalszy rozwój i… może kilka innych rzeczy. O tym przeczytasz w tym tekście!

Marta Zwolińska-Budniok
Marta Zwolińska-Budniok