Konferencja IGWP i SmartFlow: Ekonomia bezpieczeństwa dostaw wody  
Woda

Konferencja IGWP i SmartFlow: Ekonomia bezpieczeństwa dostaw wody  

11 kwietnia 20227 Min

Zespół SmartFlow, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz uznani eksperci branżowi zapraszają na bezpłatną konferencję on-line 𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮 𝗯𝗲𝘇𝗽𝗶𝗲𝗰𝘇𝗲𝗻́𝘀𝘁𝘄𝗮 𝗱𝗼𝘀𝘁𝗮𝘄 𝘄𝗼𝗱𝘆 – 𝗿𝗼𝘇𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗱𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘇𝗲𝘀𝗼́𝘄 𝗶 𝗱𝘆𝗿𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿𝗼́𝘄 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗰𝘇𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗻𝗮 𝗻𝗶𝗲𝗽𝗲𝘄𝗻𝗲 𝗰𝘇𝗮𝘀𝘆.  

Łączymy siły i kompetencje, aby odpowiedzieć na pytania, jak stawić czoła największym wyzwaniom, związanym z sytuacją geopolityczną, realnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa dostaw wody, nieustannie rosnącymi kosztami czy nowymi wymogami prawnymi.

Największą wartością konferencji będą oczywiście osoby, które zabiorą głos, a więc nasi prelegenci. Są to:

✔ 𝗽𝗿𝗼𝗳. 𝗱𝗿 𝗵𝗮𝗯. 𝗶𝗻𝘇̇. 𝗜𝘇𝗮𝗯𝗲𝗹𝗮 𝗭𝗶𝗺𝗼𝗰𝗵, Katedra Inżynierii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
✔ 𝗺𝗲𝗰. 𝗱𝗿 𝗝𝗲̨𝗱𝗿𝘇𝗲𝗷 𝗕𝘂𝗷𝗻𝘆, dr nauk prawnych, radca prawny
✔ 𝗱𝗿 𝗶𝗻𝘇̇. 𝗞𝗹𝗮𝗿𝗮 𝗥𝗮𝗺𝗺, ekspert IGWP
✔ 𝗺𝗴𝗿 𝗶𝗻𝘇̇. 𝗣𝗮𝘂𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗞𝗼𝗽𝗲𝗰́, główny specjalista ds. technicznych IGWP
mgr 𝗝𝗮𝗱𝘄𝗶𝗴𝗮 𝗦𝘇𝗲𝗿𝗺𝗮𝗰𝗵, Prezes Zarządu Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.
mgr inż. 𝗦𝘇𝘆𝗺𝗼𝗻 𝗪𝘆𝗿𝘄𝗶𝗸, Dyrektor ds. technicznych w Wodociągach Chrzanowskich
✔ 𝗠𝗼𝗻𝗶𝗸𝗮 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗵𝗺𝗮𝗻́𝘀𝗸𝗮, Managing Director, getFlow by Future Processing
✔ 𝗞𝗿𝘇𝘆𝘀𝘇𝘁𝗼𝗳 𝗗𝗮̨𝗯𝗿𝗼𝘄𝘀𝗸𝗶, Prezes IGWP

BEZPŁATNA konferencja odbędzie się 12 kwietnia w godzinach 10:00 – 13:00. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym bardzo ważnym dla branży wod-kan wydarzeniu.

Obowiązują zgłoszenia online poprzez formularz rejestracyjny dostępny TUTAJ: https://lnkd.in/e29MKR6x  

Jadwiga Szermach

Z wykształcenia ekonomista i finansista, z zamiłowania ekolog. Ukończyła Akademię Rolniczą w Krakowie – Wydział Ekonomiki a także Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz Akademię Finansów w Warszawie. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, procesami i projektami w małych firmach i dużych korporacjach. Cechuje ją elastyczność działania wynikająca z wieloletniego doświadczenia w realizacji różnych projektów zarządczych. Fanka wszelkich nowości i rozwiązań ułatwiających pracę i życie. Wyznaje zasadę, że motywacja pozwala Ci zacząć a nawyk pozwala wytrwać. I że nie ma rzeczy niemożliwych… Żywy przykład, że można „nie rzucając wszystkiego – wyjechać w Bieszczady”. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o. 

Mgr inż. Szymon Wyrwik 

Od 2017 roku pracuje na stanowisku dyrektora ds technicznych Chrzanowskich Wodociągów, wcześniej zajmował stanowisko zastępcy kierownika Wydziału Oczyszczania Ścieków. Zawodowo ze spółką  związany od 1998 roku. Wykształcenie wyższe mgr inż. Technologii Chemicznej na AGH w Krakowie, posiada ukończone studia podyplomowe z Zarządzania Przedsiębiorstwami Wodociągowymi i Kanalizacyjnymi na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2007-2009 pełnił stanowisko v-ce prezesa Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno – Ściekowej, a w latach 2009-2011 oraz 2011-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno – Ściekowej w Polsce. W ramach działalności w stowarzyszeniu powołałem Małopolską Grupę Terenową Stowarzyszenia, jako platformę do wymiany doświadczeń w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków. W ramach pełnionej funkcji prezesa organizował wiele spotkań i konferencji, w tym „Forum Wymiany Doświadczeń w dziedzinie eksploatacji oczyszczalni ścieków”, a także wycieczek technicznych, m.in. na obiekty wod-kan w Irlandii. Technologia oczyszczania ścieków oraz technologia wody, to dla niego nie tylko praca, ale przede wszystkim wielka pasja. 

Prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch 

Pracuje na Politechnice Śląskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Katedra Inżynierii Wody i Ścieków. Jest autorką lub współautorka 263 publikacji w tym: 39 z Listy Filadelfijskiej, 2 monografie, 27 rozdziałów w monografiach oraz jest autorką redakcji 7 monografii, w tym jednej w języku angielskim. Obszar jej działalności naukowej to inżynieria wodna niezawodność, bezpieczeństwo funkcjonowania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, teoria ryzyka eksploatacji systemów komunalnych, Plany Bezpieczeństwa Wody, optymalizacja eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę, rachunek LCC (Life Cycle Costs). Jest członkiem Sekcji Inżynierii Sanitarnej. Jest założycielką i kierownikiem studiów podyplomowych „System Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę”, realizowanych przez Katedrę Inżynierii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. To uruchomione w roku akademickim 2018/2019 pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Organizatorka licznych szkoleń i konferencji w zakresie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. Od ponad 10 lat współpracuje z gminami i przedsiębiorstwami wodociągowymi w zakresie zarządzania ryzykiem (identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, audyty i analizy, Plany Bezpieczeństwa Wody). W latach 2007-2017 była członek Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Wody Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Współpracowała z NIK w zakresie opracowywania założeń kontroli sektora wodno-kanalizacyjnego w zakresie zbiorowego zaopatrzania w wodę. Od 2018 r. uczestnik prac w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nad nową dyrektywą w sprawie jakości wody do spożycia. Ekspert Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w zakresie zaopatrzenia w wodę. Współautorka „Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” opracowanego w czerwcu 2021 r. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury. 

Mec dr Jędrzej Bujny

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szef działu prawa administracyjnego w kancelarii SMM Legal. Specjalizuje się w prawie samorządowym (gospodarka komunalna), w prawie ochrony środowiska (zagospodarowanie odpadów) oraz w prawie energetycznym (odnawialne źródła energii). Autor i współautor ponad dziewięćdziesięciu opracowań naukowych i popularnonaukowych. 

Dr inż. Klara Ramm 

Ukończyła studia wyższe na wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Posiada również dyplom Executive MBA. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w specjalności inżynierii środowiska. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia prowadzone przez HEC  (School of Management) w Paryżu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od kilkunastu lat związana jest z branżą ochrony środowiska, szczególnie gospodarką wodno-ściekową. Pracowała w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, Veolii. Od 2006 roku czynnie współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie. Reprezentuje polską branżę wodociągowo-kanalizacyjną w federacji EurEau, skupiającej środowisko europejskie tego sektora. Jako członek Walnego Zgromadzenia EurEau uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony zasobów wodnych i usprawnienia funkcjonowania usług wodociągowych i kanalizacyjnych w UE. Są to głównie zagadnienia związane z dyrektywą dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dyrektywą ściekową, a także zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, benchmarkingu i finansów sektora. Klara Ramm bierze udział w realizacji projektów realizowanych z funduszy unijnych: NOAH, Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Jest członkiem Komitetu Technicznego Wodociągów i Kanalizacji przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, członkiem Zarządu Misji Horyzont Europa ds. zdrowych oceanów, mórz, wód przybrzeżnych i śródlądowych. Jest autorką wielu artykułów i prezentacji na temat działalności branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Unii Europejskiej. 

Mgr inż. Paulina Kopeć 

Główny specjalista do spraw technicznych Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Absolwentka Politechniki Bydgoskiej. Od 2013 roku związana z inżynierią środowiska. Posiada 6-letni dorobek wykonawczy w specjalizacji gazowej, ciepłowniczej, wodociągowo-kanalizacyjnej oraz uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej bez ograniczeń. Od 2021 r. główny specjalista do spraw technicznych IGWP. Członek zespołu opracowującego dane benchmarkingowe dla IGWP. Nauczyciel akademicki Politechniki Bydgoskiej.  

Monika Brachmańska 

Przedsiębiorczyni i Dyrektor Zarządzająca getFlow by Future Processing. Absolwentka Zarządzania i Personal Leadership Academy ICAN Institute, Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym i Socjologii na Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych. Pasjonatka technologii. Najbardziej motywuje ją doświadczenie tego, gdy wizja zaczyna żyć i się realizować.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji online i przypominamy, że udział w niej jest bezpłatny. Obowiązują zgłoszenia online poprzez formularz rejestracyjny dostępny TUTAJ: https://lnkd.in/e29MKR6x

 

 

 

Aneta Podczaszy-Kosmala

Aneta Podczaszy-Kosmala

Napisz do autora wpisu:

Podobne artykuły

Woda
Klimat
20 maja 20225 Min

Środowiskowe aspekty bezpieczeństwa dostaw wody

Obserwowane coraz częściej w Polsce ekstremalne zjawiska pogodowe stanowią ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw z branży wod-kan. Wzrost temperatur, susze, większa ilość opadów ekstremalnych, błyskawiczny odpływ powierzchniowy czy zmniejszenie poziomu wód gruntowych – to wszystko może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo dostaw wody. Jak skutecznie stawić czoła tym problemom?

getFlow
getFlow
Woda
13 czerwca 20227 Min

Czym jest SmartFlow?

Jedna decyzja może spowodować, że przedsiębiorstwo wod-kan wejdzie na zupełnie inny, wyższy poziom funkcjonowania. W jaki sposób platforma SmartFlow pomaga oszczędzać wodę, energię, pieniądze i czas załogi? Jak to możliwe, że dane z wielu baz mogą wizualizować się w jednym, wygodnym narzędziu? Co powoduje, że z możliwości SmartFlow może korzystać zarówno diagnosta, dyrektor techniczny, jak i księgowa? Przeczytaj artykuł i poznaj platformę oszczędzania dzięki danym dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw wod-kan.

getFlow
getFlow
Woda
IT
15 listopada 20214 Min

Ile wody jest w chmurze? Rozmowa z menedżerem działu IT/OT wrocławskich wodociągów, Michałem Ślósarzem

Szacuje się, że z uwagi na pandemię do 2022 roku ponad 90% światowych przedsiębiorstw będzie korzystać z różnego rodzaju usług chmurowych. W Polsce to, we Wrocławiu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jako pierwsze w branży, przeniosło do chmury zarządzanie swoją siecią wodociągową. Jak wyglądało to od strony technologicznej?

Marta Zwolińska-Budniok
Marta Zwolińska-Budniok
Woda
Energia
26 lipca 20216 Min

Jak wodociągi mogą ograniczać straty wody?

Ponad 50-letnie rury na przeważającej długości sieci, awarie skutkujące wyciekami widocznymi i ukrytymi. To wszystko nieodłączny element prowadzenia firm, które dostarczają nam wodę do picia. Całkowite wyeliminowanie strat wody wydaje się niemożliwe. Coraz więcej firm rozumie jednak, że „0%” nie musi być celem. Już dla osiągnięcia poziomu strat wody na wysokości 10%, czy ambitnie, poniżej 10%, warto się starać.

Kamila Cieśla
Kamila Cieśla