MPWiK S.A. we Wrocławiu, czyli jak oszczędzać wodę z wykorzystaniem SmartFlow?
Woda

MPWiK S.A. we Wrocławiu, czyli jak oszczędzać wodę z wykorzystaniem SmartFlow?

12 lipca 20225 Min

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu jest nie tylko pierwszym użytkownikiem SmartFlow, ale przede wszystkim nieocenionym partnerem w tworzeniu i rozwijaniu naszej platformy. Z artykułu dowiesz się, jakie efekty SmartFlow przynosi wrocławskim wodociągom oraz jakie oszczędności pomaga generować.

Duży wod-kan, potężne wyzwania

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu znajduje się w piątce największych przedsiębiorstw wod-kan w Polsce. Spółka obsługuje około miliona odbiorców z Wrocławia i gmin ościennych. Wrocławski MPWiK ochronę zasobów wodnych ma w swoim DNA i od lat podejmuje realne działania oraz zwraca uwagę na największe wyzwania branży wod-kan. To przede wszystkim: zagrożenie suszą hydrologiczną, przestarzała infrastruktura, ukryte wycieki czy niekontrolowany pobór wody, a w konsekwencji znaczny wzrost jej kosztów – zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i mieszkańców (w ciągu ostatnich 14 lat koszty wody w Polsce wzrosły o 145%).

Aby stawić czoła tym wyzwaniom, połączyliśmy siły getFlow by Future Processing oraz MPWiK i stworzyliśmy nowoczesne rozwiązanie, którego zadaniem jest pomoc przedsiębiorstwom wod-kan w zarządzaniu zasobami wodnymi bardziej ekologicznie, efektywnie i ekonomicznie. W ten sposób powstała platforma SmartFlow, która stała się narzędziem oszczędzania i skutecznego zarządzania każdym przedsiębiorstwem wod-kan. SmartFlow zbiera oraz analizuje dane i dzięki temu wykrywa wszelkie nieprawidłowości w pracy sieci, umożliwiając błyskawiczną reakcję.

SmartFlow startuje we Wrocławiu!

Wdrożenie SmartFlow do MPWiK Wrocław było procesem składającym się z kilku etapów. W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy audyt przedsiębiorstwa. Analiza dotyczyła systemów informatycznych, infrastruktury wodociągowej i jej specyfiki, a także procesów biznesowych. Okazało się, że do tej pory diagności ręcznie tworzyli zestawienia i analizowali dane, bez możliwości porównania ich z danymi historycznymi. To powodowało, że łatwo można było pominąć nawet wyraźne sygnały awarii. Po przeanalizowaniu wszystkich zebranych informacji, przygotowaliśmy ofertę na pilotażowe wdrożenie SmartFlow – spersonalizowane i dostosowane do specyfiki pracy wrocławskich wodociągów zarówno pod kątem technicznym, jak i biznesowym.

Platformę SmartFlow wdrożyliśmy do MPWiK S.A. we Wrocławiu w 2016 roku. Jeszcze dwa lata wcześniej przedsiębiorstwo notowało straty wody na poziomie14%. Dzięki implementacji SmartFlow oraz innym modernizacjom udało się obniżyć poziom strat poniżej 10%. Na początku, systemem zostało objęte 80% powierzchni miasta Wrocław. Na podstawie 1080 odczytów na dobę z 70 przepływomierzy (odczyt co 10 minut), platforma SmarfFlow analizowała 9 parametrów istotnych dla sieci wodociągowe, między innymi takie jak: przepływ, ciśnienie, a także temperaturę wody.

Wymierne efekty

Od 2016 roku, czyli od momentu uruchomienia SmartFlow, w wodociągach wrocławskich udało się obniżyć poziom strat wody z 14% do poniżej 10%. To średnio 2 110 130 m3 w skali jednego roku. Dziś system monitoringu obejmuje 100% powierzchni miasta, a dzięki metaanalizie danych, platforma SmartFlow pozwala na zlokalizowanie i usunięcie awarii nawet w 72 godziny od momentu jej wystąpienia.

Aplikacja w łatwy i przejrzysty sposób pozwala na monitorowanie parametrów sieci wodociągowej. System powiadomień i alertów wskazuje dyspozytorom strefy DMA oraz punkty pomiarowe, w których zostały wykryte nieprawidłowości – mówi Tomasz Konieczny, Dyrektor Centrum Nowych Technologii MPWiK S.A. we Wrocławiu, który dodaje, że dzięki SmartFlow, służby wodociągowe mają możliwość szybszej i precyzyjniejszej reakcji na pojawienie się potencjalnego wycieku czy też nielegalnego poboru wody.

SmartFlow w MPWiK dziś

Aktualnie, SmartFlow we Wrocławiu dokonuje metaanalizy danych, wykorzystując ponad 100 urządzeń monitorujących, które tworzą 35 stref DMA. Platforma zasilana jest w sumie trzema źródłami danych:

  • bazą pomiarową, raz na dobę urządzenia przesyłają dane o przepływie i ciśnieniu wody rejestrowane w interwale co 10 minut;
  • bazą GIS, która jest źródłem danych przestrzennych określających lokalizację punktów pomiarowych, kształt stref DMA oraz znajdujące się w niej niezbędne do wyliczeń wskaźników informacje o infrastrukturze podziemnej;
  • bazą danych sprzedażowych, która dostarcza informacje o wykorzystaniu wody przez klientów w układzie miesięcznym.

Dzięki SmartFlow wszystkie dane przedstawione są w jednym miejscu, na przejrzystej wizualizacji całego obszaru Wrocławia, objętego strefami DMA. Ułatwia to analizę nawet najbardziej złożonych parametrów, a przedstawione informacje są zrozumiałe również dla osób, które nie muszą być specjalistami z zakresu diagnostyki sieci wodociągowej. Ważną funkcjonalnością platformy SmartFlow jest system powiadomień i alertów. W wodociągach wrocławskich stale monitorowanych jest 5 parametrów: przekroczenie teoretycznego minimalnego nocnego przepływu, spadek ciśnienia, wzrost zużycia wody w strefie, spadek zużycia wody w strefie i niski stan baterii. Dla każdego z tych parametrów określony został próg powiadomień i alertów, w zależności od strefy DMA oraz urządzeń pomiarowych.

SmartFlow dla dużych, średnich i małych wod-kan

MPWiK S.A. we Wrocławiu to pierwsze przedsiębiorstwo na rynku wod-kan, w którym wdrożyliśmy SmartFlow. Platforma, stworzona z wykorzystaniem międzynarodowej metodologii IWA oraz unikalnych rozwiązań technologicznych, od kilku lat pozwala wrocławskiej spółce na utrzymywanie strat wody na poziomie 9-10%, co jest bardzo dobrym wynikiem. Obrazuje to wskaźnik infrastrukturalny ILI, którego roczny poziom wynosi ok. 2,0. Wskaźnik ten obrazuje ogólną kondycję sieci wodociągowej poprzez ocenę wielkości wycieków.

Wysoka efektywność, którą mogą pochwalić się wodociągi wrocławskie jest osiągalna dla każdego przedsiębiorstwa wod-kan, niezależnie od jego wielkości, stanu sieci czy poziomu zaawansowania technologicznego. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że każda firma z branży jest inna i posiada odrębną specyfikę. Dlatego, tworząc platformę SmartFlow, założyliśmy, że ma to być rozwiązanie elastyczne, dostępne cenowo i szyte na miarę klienta. Przekonało się o tym już ponad 20 przedsiębiorstw na terenie całego kraju, gdzie dzięki zastosowaniu SmartFlow, udało się znaleźć oszczędności w kluczowych obszarach.

Jeśli chcesz, by Twoje przedsiębiorstwo z sukcesem stawiło czoła największym wyzwaniom branży wod-kan i wykonało milowy krok na drodze do cyfryzacji, skontaktuj się z nami.

getFlow

getFlow

Napisz do autora wpisu:

Podobne artykuły

Woda
IT
07 października 20214 Min

Jak przygotować przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do transformacji cyfrowej? Podsumowanie konferencji

Podsumowaliśmy konferencję “Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych”, gdzie o wyzwaniach i rozwiązaniach mówili m.in. dr inż. Bożena Gil, dr inż. Wojciech Koral, Prezes IGWP Krzysztof Dąbrowski, Andrzej Bober z MPWiK we Wrocławiu i Jadwiga Szermach z GK w Błażowej.

Marta Zwolińska-Budniok
Marta Zwolińska-Budniok
Woda
17 września 20215 Min

Stres wodny w Polsce i na świecie – z czego wynika i co z nim zrobić?

18 września obchodzimy Światowy Dzień Monitoringu Wody. To ogólnoświatowa akcja, której celem jest zaangażowanie obywateli w ochronę światowych zasobów wodnych, działań na rzecz czystości rzek, jezior oraz innych zbiorników wodnych. To także dzień dedykowany edukacji, a więc dobry moment, by przedstawić trochę danych na temat wody w Polsce i na świecie.  

Monika Brachmańska
Monika Brachmańska
Woda
IT
15 listopada 20214 Min

Ile wody jest w chmurze? Rozmowa z menedżerem działu IT/OT wrocławskich wodociągów, Michałem Ślósarzem

Szacuje się, że z uwagi na pandemię do 2022 roku ponad 90% światowych przedsiębiorstw będzie korzystać z różnego rodzaju usług chmurowych. W Polsce to, we Wrocławiu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jako pierwsze w branży, przeniosło do chmury zarządzanie swoją siecią wodociągową. Jak wyglądało to od strony technologicznej?

Marta Zwolińska-Budniok
Marta Zwolińska-Budniok
Woda
21 kwietnia 20228 Min

Podsumowanie konferencji: Ekonomia bezpieczeństwa dostaw wody – rozwiązania dla prezesów i dyrektorów technicznych na niepewne czasy

Z inicjatywy zespołu SmartFlow i w ścisłej współpracy z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie, zorganizowaliśmy konferencję online „Ekonomia bezpieczeństwa dostaw wody – rozwiązania dla prezesów i dyrektorów technicznych na niepewne czasy”. W ramach wydarzenia połączyliśmy siły ekspertów, którzy zgłębili temat bezpieczeństwa dostaw wody w kontekście ekonomicznym, prawnym, środowiskowym, a także praktycznym i technologicznym.

getFlow
getFlow