Podsumowanie konferencji IGWP #must have branży wod-kan: Wodociągowcy Wodociągowcom: DROGA DO REDUKCJI STRAT WODY
Woda

Podsumowanie konferencji IGWP #must have branży wod-kan: Wodociągowcy Wodociągowcom: DROGA DO REDUKCJI STRAT WODY

17 marca 20227 Min

Jak skutecznie zmniejszać straty wody w przedsiębiorstwach wod-kan? Jak z ograniczaniem strat łączy się bieżące prawo, w tym Nowa Dyrektywa Wodna? Z jakich rozwiązań korzystają praktycy? To tematy dyskutowane podczas konferencji „Wodociągowcy Wodociągowcom: Droga do redukcji strat wody”. Konferencję zorganizowała Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, a jako getFlow by Future Processing mieliśmy przyjemność być panelistami tego wydarzenia. W wydarzeniu brało udział ponad 500 uczestników. Dla tych, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w wydarzeniu na żywo, krótkie podsumowanie z naszej strony.

 

Konferencję otworzył Krzysztof Dąbrowski, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a wprowadzeniem do tematu strat wody zajął się Tomasz Cichoń, dyrektor ds. sprzedaży Wodociągów Miasta Krakowa.

Jak podkreślił Tomasz Cichoń, mówiąc o stratach wody mówimy nie tylko o fizycznym zjawisku utraty wody z systemu podczas jej dystrybucji. Tak naprawdę – zaznaczył ekspert – straty wody są powiązane ze sprawnością danego systemu dystrybucyjnego zaopatrzenia w wodę. Im większe są straty, zarówno rzeczywiste, jak i pozorne, tym mniejsza sprawność danego systemu.
Ekspert dodał też, że straty wody mają wymiar ekonomiczny (strata finansowa), ekologiczny i społeczny (odpowiedzialność za niedobór zasobów wodnych oraz za ślad klimatyczny – wyższe straty wody to większa jej produkcja, a więc emisje gazów cieplarnianych związane z wykorzystaniem energii. Odniosł się także do tego, że westię redukacji strat wody określają przepisy Nowej Dyrektywy Wodnej (Drinking Water Directive 2020/2184). Na transpozycję dyrektywy do prawa polskiego został niecały rok – do 12 stycznia 2023 roku.

Ograniczanie strat wody w wodociągach wrocławskich – od 22% w 2009 roku do poniżej 10% dziś

Część praktyczną wymiany wiedzy podczas konferencji otworzył Andrzej Bober. Starszy specjalista inżynier z Centrum Nowych Technologii MPWiK S.A. we Wrocławiu opowiedział o strategii oszczędności wody i drogi, jaką przeszło jego przedsiębiorstwo od strat na poziomie 22% w 2009 roku do wyniku poniżej 10%, osiąganego w ostatnich 4 latach.
Wśród wymienianych rozwiązań Andrzej Bober wskazał powołanie zespołu diagnostycznego, zakup sprzętu i próby samodzielnego wypracowania metodyk wykrywania wycieków. Krokiem w przód była optymalizacja ciśnienia na sieci wodociągowej. Szukając dalszych sposobów na oszczędności wody, MPWiK S.A. we Wrocławiu zdecydowało się na porównanie swojej efektywności w międzynarodowym benchmarkingu, dzięki czemu firma zapoznała się z metodologią IWA, która w prostych zaleceniach mówi, że jeżeli chcesz opanować straty na swojej sieci, podziel tę sieć na mniejsze obszary. Wtedy we Wrocławiu powstały pierwsze strefy DMA, opomiarowane przepływomierzami.
Wraz ze wzrostem liczby stref, zaczęło do nas wpływać coraz więcej danych - do tego stopnia, że zaczęło nas to przytłaczać. Zorientowaliśmy się, że bez narzędzia, które będzie nas wspierać w tej analizie, za dużo nie zwojujemy, bo nie będzie czasu na działanie w terenie. I wtedy nawiązaliśmy współpracę z firmą Future Processing (GetFlow), z którą wspólnie wypracowaliśmy SmartFlow. Narzędzie, które pozwala na bardziej skuteczne zarządzanie danymi i przyspiesza proces identyfikacji nieprawidłowości na sieci wodociągowej, szczególnie w postaci ukrytych wycieków, ale także i ujawnionych – mówił Andrzej Bober.
Dzięki platformie SmartFlow, MPWiK S.A. we Wrocławiu już od kilku lat jest w stanie uzyskiwać wyniki na poziomie poniżej 10% oraz mniejszej lub bliskiej 2 w przypadku wskaźnika ILI, co jeśli chodzi o straty wody, co jest bardzo dobrym, ale zarazem bardzo trudnym do uzyskania wynikiem. Mamy ambicje jeszcze schodzić w dół z tymi wynikami i mam nadzieję, że nam się to uda. Moim zdaniem, jest to bardzo trudne, a nawet niemożliwe, bez posiadania takiego narzędzia jak SmartFlow. Platforma zawiera w sobie pięć modułów, z którego jeden pozwala nam na wykrywanie strat wody, drugi – wspomagający ten sam obszar to moduł do obsługi urządzeń takich jak loggery nocnego szumu. Kolejny to moduł jakości wody. Czwarty to moduł wodomierzowy, a piąty kanalizacyjny. Mamy zatem pięć modułów i cztery obszary oszczędności, jakie wynikają z tych obszarów: woda, energia, pieniądze i czas – wyliczał Andrzej Bober.

SmartFlow. Platforma dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw wod-kan

Od strony dostawcy i producenta o SmartFlow opowiedział Łukasz Gruszczyk, Project Delivery Manager w getFlow by Future Processing.

Zasoby odnawialnej wody słodkiej na świecie kurczą się dramatycznie, a dodatkowo, Polska posiada jedne z najniższych zasobów w Europie. Zauważają to również prawodawcy. I w ciągu ostatnich kliku lat powstało bardzo dużo aktów prawnych, mających przeciwdziałać temu zjawisku. Dziś rozmawiamy o Nowej Dyrektywie Wodnej, która w styczniu przyszłego roku wchodzi do naszego prawa i przyniesie duże zmiany dla naszej branży, m.in. konieczność oceny wielkości wycieków za pomocą wskaźnika ILI, ograniczenie strat wody, ocena i zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw, zapewnienie bezpieczeństwa materiałów i chemikaliów kontaktujących się z wodą czy to monitoring nowych substancji w wodzie – tłumaczył Łukasz Gruszczyk, który przedstawił platformę SmartFlow, jako rozwiązanie dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych dowolnej wielkości także w odniesieniu do dostosowania się do Nowej Dyrektywy Wodnej.

Czy obowiązek redukcji strat wody będzie dotyczył wszystkich przedsiębiorstw wod-kan?

Łukasz Gruszczyk zwrócił uwagę na Art. 4.3 DWDn, zgodnie z którym obowiązek redukcji strat wody ma dotyczyć „przynajmniej  dostawców dostarczających przynajmniej 10 000 m3 dziennie lub obsługujących co najmniej 50 000 osób”. W oczekiwaniu na interpretację tego zapisu przez polskich prawodawców, przypomniał o specyfice wyjątkowo rozdrobnionej branży wod-kan. Wypowiedź naszego prelegenta podczas konferencji zacytował portal teraz-środowisko.pl:
Gdyby prawo miało zostać wprowadzone w ten sposób, pominęłoby dominującą część rynku. Jak wskazywał, w Polsce 83 proc. przedsiębiorstw obsługuje do 20 tys. mieszkańców, 15 proc. przedsiębiorstw obsługuje między 20 tys. a 100 tys. mieszkańców, jedynie 2 proc. obsługuje natomiast 100 tys. i więcej mieszkańców.

– Szczerze wątpię, że przepisy zostaną w taki sposób zaimplementowane. W podobnym tonie wypowiadają się eksperci, którzy zwracają uwagę, że art. 4.3 dyrektywy to jest zalecenie, a państwa członkowskie mają prawo samodzielnie podjąć decyzję jak wprowadzić te przepisy – mówił. Jego zdaniem w pierwszej kolejności przepisy dotyczyć będą dużych przedsiębiorstw. – Następnie zostanie to rozszerzone na małe i średnie przedsiębiorstwa – dodał.

Jak w przedsiębiorstwie obsługującym 10 tys. odbiorców zaoszczędzić ponad 120 tys zł w pół roku?

Łukasz Gruszczyk na przykładzie 3 klientów pokazał, że SmartFlow może być zaimplementowany zarówno w dużym przedsiębiorstwie we Wrocławiu, a także w mniejszych i średnich wod-kan. Podzielił się wynikami i opiniami klientów z wodociągów w Prusicach, Chrzanowie i Andrychowie.

Nie ma dla nas znaczenia, jaka jest gotowość technologiczna danego przedsiębiorstwa – mówił. Podczas analizy przedwdrożeniowej dostosowujemy się do istniejącej infrastruktury lub pomagamy ją odpowiednio rozbudować, a następnie integrujemy wszystko w jednej platformie. Już w trakcie wdrożenia, a także po wdrożeniu, nasi specjaliści są dostępni dla klienta i szkolą jego pracowników, aby również oni stali się specjalistami w redukcji wody.

Nasze wdrożenia są również skuteczne dzięki warunkowi finansowemu. Podjęliśmy decyzję, że pracujemy w modelu abonamentowym, przez co koszty na wejściu są bardzo małe, a wysokość abonamentu zależy od liczby punktów pomiarowych przedsiębiorstwa. Natomiast nie ograniczamy klienta co do liczby użytkowników, którzy będą na co dzień używać oprogramowania. Mamy wdrożenia w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach. Każde odnosi sukcesy, oszczędzając wodę, czas, energię i co jest najważniejsze na sam koniec – to wszystko przekłada się na oszczędność pieniędzy.

mówił Ł.ukasz Gruszczyk.

By policzyć własne oszczędności, każdy może skorzystać ze specjalnego kalkulatora SmartFlow. Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem sprzedażowym.

Dowiedz się więcej o produktach dla sektora wod-kan

Kamila Cieślawww.smart-flow.eu
Kamila Cieśla
Marta Zwolińska-Budniok

Marta Zwolińska-Budniok

Napisz do autora wpisu:

Podobne artykuły

Woda
IT
07 października 20214 Min

Jak przygotować przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do transformacji cyfrowej? Podsumowanie konferencji

Podsumowaliśmy konferencję “Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych”, gdzie o wyzwaniach i rozwiązaniach mówili m.in. dr inż. Bożena Gil, dr inż. Wojciech Koral, Prezes IGWP Krzysztof Dąbrowski, Andrzej Bober z MPWiK we Wrocławiu i Jadwiga Szermach z GK w Błażowej.

Marta Zwolińska-Budniok
Marta Zwolińska-Budniok
Woda
13 czerwca 20227 Min

Czym jest SmartFlow?

Jedna decyzja może spowodować, że przedsiębiorstwo wod-kan wejdzie na zupełnie inny, wyższy poziom funkcjonowania. W jaki sposób platforma SmartFlow pomaga oszczędzać wodę, energię, pieniądze i czas załogi? Jak to możliwe, że dane z wielu baz mogą wizualizować się w jednym, wygodnym narzędziu? Co powoduje, że z możliwości SmartFlow może korzystać zarówno diagnosta, dyrektor techniczny, jak i księgowa? Przeczytaj artykuł i poznaj platformę oszczędzania dzięki danym dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw wod-kan.

getFlow
getFlow
Woda
Energia
26 lipca 20216 Min

Jak wodociągi mogą ograniczać straty wody?

Ponad 50-letnie rury na przeważającej długości sieci, awarie skutkujące wyciekami widocznymi i ukrytymi. To wszystko nieodłączny element prowadzenia firm, które dostarczają nam wodę do picia. Całkowite wyeliminowanie strat wody wydaje się niemożliwe. Coraz więcej firm rozumie jednak, że „0%” nie musi być celem. Już dla osiągnięcia poziomu strat wody na wysokości 10%, czy ambitnie, poniżej 10%, warto się starać.

Kamila Cieśla
Kamila Cieśla
Woda
Prawo
Energia
17 września 20218 Min

Znamy priorytety inwestycyjne niezbędne do wdrożenia w życie Nowej Dyrektywy Wodnej

Program Inwestycyjny to dokument, który określa, jakie inwestycje i przedsięwzięciaby są niezbędne, by postulaty DWDn mogły być zrealizowane w polskich warunkach. To przede wszystkim na nie firmy wod-kan będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej – mówią autorzy dokumentu.

Marta Zwolińska-Budniok
Marta Zwolińska-Budniok